Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 28/2/2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 28η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
2. Περί διάθεσης (ψήφισης) πίστωσης για πληρωμή δαπανών Π.Ο.Ε.
3. Περί διάθεσης (ψήφισης) πίστωσης δαπανών πάγιου και σταθερού χαρακτήρα.
4. Ανάληψη υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του ΠΔ 80/16 για ανεκτέλεστες και πολυετείς δαπάνες.
5. Περί έγκρισης τακτικής επιχορήγησης του δημοτικού ΝΠΔΔ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. για τον μήνα Μάρτιο 2017.
6. Έγκριση πρακτικού διεξαγωγής φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση αγρού στη θέση στρογγυλή Βατώντα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Αρτάκης.
7. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας Νο 2 για την κατακύρωση της σύμβασης του έργου: <Συντήρηση κτηρίου ωδείου Σκαλκώτα>.
8. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας Νο 1 για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: <Διαμορφώσεις αύλειων χώρων διδακτηρίων Πρωτοβάθμιας-Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης>.
9. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 και 4 του Π.Δ. 171/87, για το έτος 2017.
10. Παροχή εξουσιοδότησης στη Νομική Σύμβουλο του Δήμου μας (21 υποθέσεις).
11. Καθορισμός των όρων διακήρυξης και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καινούργιων ελαστικών των οχημάτων του Δήμου, προϋπολογισμού 73.800,00 ευρώ.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP