Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 29/5/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 29η του μηνός Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση πρακτικού Νο 5 της δημοπρασίας του έργου: ”Αποκαταστάσεις πεζοδρομίων και ασφαλτικών στην Τ.Κ. Καλοχωρίου Δ.Ε Αυλίδας για διευθέτηση ομβρίων και αντιπλημμυρική προστασία”.
2. Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου: <ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ> προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ.
3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για τις υπηρεσίες κλαδέματος υψηλών και επικίνδυνων δέντρων, συντήρησης αποκατάστασης και βελτίωσης στους χώρους πρασίνου του Δήμου, καθαρισμού αλσύλλιων από ξερά χόρτα για προστασία από πυρκαγιές, καθαρισμού ερεισμάτων οδών από ξερά χόρτα, εκτέλεσης ψεκασμών με βιολογικό σκεύασμα για την καταπολέμηση της κάμπιας των πεύκων για τις ανάγκες της Γεωτεχνικής υπηρεσίας των υπηρεσιών του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 302.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., για το έτος 2018, και καθορισμός των όρων διακήρυξης.
4. Περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπολόγου, Αγάπης Βελισσαρίου, για την ανανέωση πομποδέκτη διοδίων Νέας Οδού Α.Ε.
5. Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, Αγάπης Βελισσαρίου, που αφορά επανέκδοση πινακίδων του απορριμματοφόρου ΚΗΥ 6137.
6. Περί αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού (“ΙΩΆΝΝΑ Φ. ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.” ), αφορά αγωγή ΓΑΚ 89/2018.
7. Περί αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού (“ΙΩΆΝΝΑ Φ. ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.” ), αφορά αγωγή ΓΑΚ 351/2009.
8. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.
9. Περί παροχής εξουσιοδότησης στους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου (11 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP