Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 29/5/2019

Νέα, Συνεδριάσεις / Τρίτη, 28 Μαΐου 2019

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 29η του μηνός Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση Πρακτικού Νο 3 (έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου) της δημοπρασίας του έργου: <ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΒΟΥΡΚΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Π.Δ.Ε. ΣΑΕ 016 ΚΩΔ. ΣΕ 0160063) (Κ.Α. Εσόδου 1327.0035)>, προϋπολογισμού 372.000,00 € με ΦΠΑ.
2. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης ανανέωσης του συμβολαίου του αναρροφητικού σαρώθρου ΜΕ 118930 με κλάδο ασφάλισης κατά παντός κινδύνου εγκαταστάσεως μηχανολογικού εξοπλισμού.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP