Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 29 Νοεμβρίου

Νέα, Συνεδριάσεις / Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 29η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2016, ημέρα Tρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚOΥ (1ο και 2ο στάδιο Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνικές προδιαγραφές) του πρόχειρου (συνοπτικού) διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια υλικών (Χρώματα -Ξυλεία- Σίδερα) για την ανάγκη συντήρησης πάγιων εγκαταστάσεων του Δήμου”, προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ με ΦΠΑ.
2. Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπράτησης του έργου: <Κατασκευή συστημάτων φωτεινών σηματοδοτήσεων σε οδικούς κόμβους>.
3. Αναγκαιότητα ολοκλήρωσης του διαγωνισμού μηχανημάτων με τίτλο: <Προμήθεια κινητού εξοπλισμού ΧΥΤΑ Κεντρικής Εύβοιας>.
4. Περί ψήφισης πίστωσης για αποζημιώσεις εδαφικών εκτάσεων εφαρμογής σχεδίου πόλεως.
5. Περί απόδοσης λογαριασμού Χ.Ε. Προπληρωμής 2.665/2016 (Διομήδης Τσομώκος).
6. Περί αποδοχής δωρεάς ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος.
7. Αποδέσμευση ποσών λόγω αναμόρφωσης προϋπολογισμού.
8. Αποδέσμευση και επαναδέσμευση ποσού για πληρωμή αποζημιώσεων λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλεως.
9. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016.
10. Περί παροχής εξουσιοδότησης στην Νομική Σύμβουλο του Δήμου (10 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP