Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 30/8/2016

Δράσεις, Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 30η του μηνός Αυγούστου έτους 2016, ημέρα Tρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί κατάρτισης “σχεδίου” προϋπολογισμού Δήμου Χαλκιδέων, οικονομικού έτους 2017.
2. Περί έγκρισης Πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο.: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» οικ. Έτους 2016, προϋπολογισμού 126.298,25 € με Φ.Π.Α.
3. Περί ψήφισης πίστωσης για αποζημιώσεις εδαφικών εκτάσεων εφαρμογής σχεδίου πόλεως.
4. Περί έγκρισης ψήφισης πίστωσης αποζημίωσης για έξοδα κηδείας υπαλλήλου του Δήμου μας.
5. Περί ψήφισης πίστωσης και ορισμού υπολόγου για πληρωμή Τ.Ε.Ε. (Δημήτριος Κολούτσος).
6. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016.
7. Έγκριση όρων διακήρυξης για την υπηρεσία ασφάλισης των Οχημάτων – Μηχανημάτων του Δήμου οικ. έτους 2016 προϋπολογισμού 90.000,00 €.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ

 

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP