Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 31/7/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2018

Tακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 31η του μηνός Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Παροχή εξουσιοδότησης στους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου (13 υποθέσεις)
2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών Διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, προμήθειας υλικών για το έργο με αυτεπιστασία“Ανακατασκευή περιμετρικού στίβου αγωνισμάτων (Ταρτάν) στο Δημοτικό Στάδιο Νέας Αρτάκης”προϋπολογισμού της προμήθειας 347.324,00 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2018 και καθορισμού των όρων διακήρυξης

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP