Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 3/10/2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 3η του μηνός Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί έγκρισης πρακτικού εξέτασης ένστασης της εταιρείας “ΣΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε” κατά της Διακήρυξης του συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο: <Προμήθεια υλικών οριζόντιας και κάθετης σήμανσης πόλης> προϋπολογισμού 67.660,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
2. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση αγρού στη θέση Ονοπαραγωγικός Σταθμός Βατώντα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Αρτάκης, Δήμου Χαλκιδέων.
3. Περί ψήφισης πίστωσης για καταβολή τακτικής επιχορήγησης του δημοτικού ΝΠΔΔ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. για τον μήνα Οκτώβριο 2017.
4. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
5. Περί ψήφισης πίστωσης για αποζημιώσεις εδαφικών εκτάσεων εφαρμογής σχεδίου πόλεως.
6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καινούριων εργαλείων και μεταχειρισμένων μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου προϋπολογισμού 72.800,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
7. Παροχή εξουσιοδότησης στους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου (14 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP