Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 31/10/2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2017

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 31η του μηνός Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 2165/2017.
2. Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 2169/2017.
3. Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 2294/2017.
4. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
5. Περί ψήφισης πίστωσης για αποζημιώσεις εδαφικών εκτάσεων λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλεως
6. Περί παροχής εξουσιοδότησης στους Νομικούς Συμβούλους (8 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP