Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 4/4/2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 4η του μηνός Απριλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί ψήφισης πίστωσης για πληρωμή δαπανών ηλεκτροφωτισμού δημοτικών κτιρίων.
2. Περί ψήφισης πίστωσης για έκτακτη επιχορήγηση στην Α’ Βάθμια Σχολική Επιτροπή
3. Περί ψήφισης πίστωσης και ορισμός υπολόγου (Καλλιόπη Αργύρη)
4. Περί ψήφισης πίστωσης για αποζημιώσεις εδαφικών εκτάσεων εφαρμογής σχεδίου πόλεως
5. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
6. Περί έγκρισης αιτήματος για παράταση παράδοσης μηχανήματος έργου εκσκαφέα φορτωτή.
7. Παροχή εξουσιοδότησης στη Νομική Σύμβουλο του Δήμου (21 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP