Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 4/7/2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 4η του μηνός Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚOΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ του συνοπτικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ”, προϋπολογισμού 74.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ σύμφωνα με την 241/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
2. Περί ψήφισης πίστωσης για αποζημιώσεις εδαφικών εκτάσεων εφαρμογής σχεδίου πόλεως
3. Περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπολόγου Δημητρίου Κολούτσου
4. Περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπολόγου Δημητρίου Κολούτσου
5. Ψήφιση πίστωσης βάσει δικαστικών αποφάσεων
6. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης δαπανών πάγιου και σταθερού χαρακτήρα
7.Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του επαναληπτικού ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την περίθαλψη αδέσποτων ζώων
8. Έγκριση του πρακτικού I για την επιλογή αναδόχου της μελέτης:«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ (GREEN POINT) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ»
9. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
10. Περί έγκριση όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών για τις εργασίες προστασίας δεντροστοιχιών και αλσύλλιων από πυρκαγιές και ψεκασμού πιτυοκάμπης και κλαδέματος υψηλών δένδρων για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων με τη διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού προϋπολογισμού 180.000,00 ευρώ
11. Έγκριση όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών για τις υπηρεσίες για την ασφάλιση των οχημάτων μηχανημάτων και κτιρίων του Δήμου Χαλκιδέων προϋπολογισμού 61.000,00 €

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP