Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 5/6/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 1 Ιούνιος 2018

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 5η του μηνός Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση Πρακτικού Νο 6 (Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της δημοπρασίας του έργου: <Συντήρηση Δημαρχιακού Μεγάρου> προϋπολογισμού 105.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
2. Περί ψήφισης πίστωσης για καταβολή τακτικής επιχορήγησης του δημοτικού ΝΠΔΔΔ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. για τον μήνα Ιούνιο 2018.
3. Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης (ψήφισης) πίστωσης για πληρωμή βάσει δικαστικής απόφασης.
4. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.
5. Περί παροχής εξουσιοδότησης στους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου (3 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP