Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 5/6/2019

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2019

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 5η του μηνός Iουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

  1. Έγκριση 1ου & 2ου πρακτικού Αξιολόγησης (Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικές προσφορές) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΈΤΟΥΣ 2019», προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
  2. Έγκριση 2ου Πρακτικού (Έλεγχος δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου – Κατακύρωση) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων», προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ.

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΡΑΤΣΑΣ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP