Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 5/9/2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου 2017

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 5η του μηνός Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί κατάρτισης “σχεδίου” προϋπολογισμού Δήμου Χαλκιδέων, οικονομικού έτους 2018.
2. Έγκριση 2ου Πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Έλεγχος δικαιολογητικών – Οριστικός Ανάδοχος – Κατακύρωση) του συνοπτικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ”, προϋπολογισμού 34.720,00 Ευρώ με ΦΠΑ.
3. Περί ψήφισης πίστωσης και ορισμού υπολόγου για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην οδό Παπανικολάου (περιοχή Τένις) στην Χαλκίδα (Γεώργιος Μαρίνης).
4. Περί ψήφισης πίστωσης και ορισμού υπολόγου για παραλλαγή δικτύου ΔΕΗ για το κτίριο του νέου Νοσοκομείου Χαλκίδας (Γεώργιος Μαρίνης).
5. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP