Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 6-2-2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 6η του μηνός Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση πρακτικού Νο 1 της δημοπρασίας του έργου ”Αποκαταστάσεις πεζοδρομίων και ασφαλτικών στην Τ.Κ. Καλοχωρίου Δ.Ε. Αυλίδας για διευθέτηση ομβρίων και αντιπλημμυρική προστασία”.
2. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 και 4 του Π.Δ. 171/87, για το έτος 2018.
3. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης υποχρεωτικών δαπανών (βάσει του άρθρου 158 παρ. 1 και του άρθρου 160 Ν.3463/2006).
4. Περί ψήφισης πίστωσης για καταβολή τακτικής επιχορήγησης του δημοτικού ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. για τον μήνα Φεβρουάριο 2018.
5. Περί παροχής εξουσιοδότησης στους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP