Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 6 Ιουνίου 2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 6η του μηνός Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση πρακτικού Νο 1 της δημοπρασίας του έργου ”Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου κοιμητηρίου Αγ. Ιωάννη”.
2. Έγκριση πρακτικού Νο 3 της δημοπρασίας του έργου ”Συντήρηση σχολικών μονάδων Δήμου Χαλκιδέων”.
3. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 469/2017.
4. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα για το έργο με αυτεπιστασία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ», προϋπολογισμού της προμήθειας 249.892,24 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2017 και καθορισμός των όρων διακήρυξης.
6. Έγκριση πρακτικού (Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνικά– Οικονομικές προσφορές) του συνοπτικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ”, προϋπολογισμού 74.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ.
7. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 997/2017.
8. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 999/2017.
9. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 1.006/2017.
10. Περί ψήφισης πίστωσης για καταβολή τακτικής επιχορήγησης του δημοτικού ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. για τον μήνα Ιούνιο 2017.
11. Ματαίωση διαδικασίας σύναψης σύμβασης για το έργο: <Διαμόρφωση Πλατείας Δημαρχείου Δ.Ε. Ν. Αρτάκης>.
12. Παροχή εξουσιοδότησης στη Νομική Σύμβουλο του Δήμου (3 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP