Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 6/12/2016

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 6η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2016, ημέρα Tρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. 11η Αναμόρφωση (τροποποίηση) Προϋπολογισμού & τροποποίηση Tεχνικού Προγράμματος οικον. έτους 2016.
2. Περί διάθεσης (ψήφισης) πίστωσης δαπανών δικαιωμάτων παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας από την είσπραξη τελών.
3. Περί διάθεσης (ψήφισης) πίστωσης δαπανών πάγιου και σταθερού χαρακτήρα.
4. Περί διάθεσης (ψήφισης) πίστωσης δαπανών τραπεζικών εξόδων.
5. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016.
6. Περί έγκρισης ψήφισης πίστωσης για καταβολή τακτικής επιχορήγησης του δημοτικού ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. για τον μήνα Δεκέμβριο 2016.
7. Περί έγκρισης ψήφισης πίστωσης για καταβολή υπολοίπου τακτικής επιχορήγησης του δημοτικού ΝΠΔΔ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. για το έτος 2016.
8. Περί απαλλαγής Νομικής Συμβούλου από υποχρέωση παράστασης σε δίκη ( 6 υποθέσεις).
9. Περί παροχής εξουσιοδότησης στην Νομική Σύμβουλο του Δήμου ( 4 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP