Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 8/11/2016

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016

Συνεδριάζει την Τρίτη 8 Νοεμβρίου και ώρα 13:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χαλκιδέων στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
1. Περί έγκρισης τακτικής επιχορήγησης του δημοτικού ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. για τον μήνα Νοέμβριο.
2. Περί ψήφισης πίστωσης και ορισμός υπολόγου για πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ (Κολούτσος Δημήτριος)
3. Περί απόδοσης λογαριασμού Χ.Ε. Προπληρωμής 296/2016 (Διομήδης Τσομώκος).
4. Περί απόδοσης λογαριασμού Χ.Ε. Προπληρωμής 2.564/2016 (Διομήδης Τσομώκος).
5. Περί διάθεση (ψήφιση) πίστωσης για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας
6. Περί διάθεση (ψήφιση) πίστωσης δαπανών πάγιου και σταθερού χαρακτήρα
7. Περί ψήφισης πίστωσης και ορισμός υπολόγου για πληρωμή ανανεωτηρίου συμβολαίου για το αναρροφητικό σάρωθρο (Κολούτσος Δημήτριος)
8.. Περί ψήφισης πίστωσης και ορισμού υπολόγου για πληρωμή ανανεωτηρίου συμβολαίου για το απορριμματοφόρο ΚΗΗ 4843 (Δημήτριος Κολούτσος)
9. Περί έγκριση του 3ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για την προμήθεια με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ” προϋπολογισμού 320.140,14 ευρώ με Φ.Π.Α. σύμφωνα με την 345/2016 απόφαση Ο.Ε.
10. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016
11. Αποδεσμεύσεις ποσών λόγω επιτευχθείσας έκπτωσης
12. Έγκριση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών για την Αποκατάσταση -Βελτίωση Πρασίνου Πόλεως ενδεικτικού προϋπολογισμού 180.000,00€ ΚΑ. 35-6662.0016
13. Περί έγκριση των όρων διακήρυξης για τον επαναληπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού και εργαλείων καθαρισμού προϋπολογισμού 155.578,25 €
14 . Περί έγκριση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών (χρώματα, ξυλεία, σίδερα), για τις ανάγκες συντήρησης πάγιων εγκαταστάσεων του Δήμου προϋπολογισμού του 74.400,00€

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP