Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 8/8/2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

Tακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 8η του μηνός Aυγούστου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση Πρακτικού I (Δικαιολογητικών συμμετοχής-Τεχνικών Προσφορών-Οικονομικών Προσφορών) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Για την εκτέλεση Ταχυδρομικών Υπηρεσιών για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων έτους 2017»προϋπολογισμού 52.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
2. Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 1141/2017.
3. Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 1142/2017.
4. Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 1144/2017.
5. Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 1146/2017.
6. Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 1186/2017.
7. Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 1187/2017.
8. Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 1329/2017.
9. Περί παράτασης απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 1267/2017.
10. Παροχή εξουσιοδότησης στη Νομική Σύμβουλο του Δήμου.
11. Περί έγκρισης ψήφισης πίστωσης αποζημίωσης για τις μετακινήσεις Δημάρχου και ειδικού συνεργάτη στο εξωτερικό.
12. Περί ψήφισης πίστωσης βάσει δικαστικών αποφάσεων.
13. Περί ψήφισης πίστωσης για αποζημιώσεις επικειμένων εφαρμογής σχεδίου πόλεως.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP