Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 9/1/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 9η του μηνός Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί παροχή εξουσιοδότησης στους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου (6 υποθέσεις).
2. Περί έγκρισης πρακτικού φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση κοινοχρήστων χώρων (32 διαφημιστικών πλαισίων ) που απέβη άγονος.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP