Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 9/5/2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

Tακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 9η του μηνός Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο: « ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ».
2. Ψήφιση πίστωσης και ορισμός υπολόγου για πληρωμή ανανεωτηρίου συμβολαίου για το απορριμματοφόρο ΚΗΗ 4844 (Ανδρομάχη Καραγιάννη).
3. Ψήφιση πίστωσης και ορισμός υπολόγου για πληρωμή ανανεωτηρίου συμβολαίου για το απορριμματοφόρο ΚΗΗ 4845 (Ανδρομάχη Καραγιάννη).
4. Ψήφιση πίστωσης και ορισμός υπολόγου για πληρωμή ανανεωτηρίου συμβολαίου για το απορριμματοφόρο ΚΗΗ 4846 (Ανδρομάχη Καραγιάννη).
5. Ψήφιση πίστωσης και ορισμός υπολόγου για έκδοση νέων πινακίδων για καλαθοφόρο και φορτωτή (Αγάπη Βελισσαρίου)
6. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών προύπολογισμού εξόδων έτους 2017
7. Διάθεση (ψήφιση πίστωσης) μισθοδοσίας αντιδημάρχων
8. Περί ψήφισης πίστωσης για αποζημιώσεις εδαφικών εκτάσεων εφαρμογής σχεδίου πόλεως
9. Περί ψήφισης πίστωσης για πληρωμη δικαστικών εξόδων
10. Παροχή εξουσιοδότησης στη Νομική Σύμβουλο του Δήμου
11.Περί έγκρισης πρακτικού Νο 1 της δημοπρασίας του έργου “Κατασκευή-Βελτίωση-Στεγάνωση 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Βασιλικού”
12. Περί έγκρισης 2ου πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια καινούργιων ελαστικών οχημάτων” Δήμου Χαλκιδέων έτους 2017

 

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP