Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την 1 Νοεμβρίου

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χαλκιδέων, στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 1η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2016, ημέρα Tρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
1. Έγκριση 2ου Πρακτικού Αξιολόγησης (Οικονομικές προσφορές) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ” προϋπολογισμού 457.638,37 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων αυτού.
2. Έγκριση 2ου Πρακτικού Αξιολόγησης (Τεχνικές προσφορές) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ” προϋπολογισμού 320.140,14 ευρώ με Φ.Π.Α.
3. Περί απόδοσης λογαριασμού Χ.Ε. Προπληρωμής 2498/2016 (Αρβανίτη Αναστασία).
4. Περί απόδοσης λογαριασμού Χ.Ε. Προπληρωμής 2200/2016 (Κολούτσος Δημήτριος).
5. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP