Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την 1/8/2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 1η του μηνός Aυγούστου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί ψήφισης πίστωσης για αποζημιώσεις επικειμένων εφαρμογής σχεδίου πόλεως
2. Περί ψήφισης πίστωσης και ορισμός υπολόγου Αναστασίας Αρβανίτη
3. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης δαπανών πάγιου και σταθερού χαρακτήρα».
4. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017
5. Περί μη κατάθεσης αίτησης για οριστική τιμή μονάδας

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP