Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 1/10/2019

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 1η του μηνός Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).

1. Έγκριση 1ου και τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκαταστάσεις πεζοδρομίων και ασφαλτικών στην Τ.Κ. Καλοχωρίου Δ.Ε. Αυλίδας για διευθέτηση ομβρίων και αντιπλημμυρική προστασία».
2. Έγκριση Πρακτικού Νο1 (Δικαιολογητικά συμμετοχής – Οικονομική προσφορά) της δημοπρασίας του έργου: «Ανέγερση Μουσικού Σχολείου Χαλκίδας στο Ο.Τ. 69Α της Ν. Αρτάκης (Δήμου Χαλκιδέων)».
3. Διαγραφή χρέους που αφορά βεβαιωμένο πρόστιμο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
4. Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ18/2019 (Διομήδης Τσομώκος).
5. Παροχή εξουσιοδότησης στους νομικούς Συμβούλους του Δήμου (7 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP