Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 12/11/2019

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2019

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 12η του μηνός Nοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).

1. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.
2. Περί μη άσκησης ενδίκου βοηθήματος.
3. Περί εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς (2 υποθέσεις).
4. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή συμπληρωματικού ποσού για την προμήθεια της τράπεζας Πειραιώς, λόγω αλλαγής της τιμολογιακής χρέωσης της προμήθειας για την πληρωμή στη ΔΕΔΔΗΕ της μετατόπισης στύλου ηλεκτροφωτισμού λόγω επικινδυνότητας στο Καλοχώρι-Παντείχι (Διομήδης Τσομώκος).
5. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή συμπληρωματικού ποσού προμήθειας τράπεζας Πειραιώς, λόγω αλλαγής τιμολογιακής χρέωσης της προμήθειας, για πληρωμή στη ΔΕΔΔΗΕ τοποθέτησης (4) τεσσάρων Φ.Σ. σε νέους στύλους ΔΕΗ επί της οδού Αθηνάς στην περιοχή Ντερνέκι του Μύτικα .(Διομήδης Τσομώκος).
6. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης ανανέωσης συμβολαίου του οχήματος ΚΗΗ 4844 (Καραγιάννη Ανδρομάχη).
7. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης ανανέωσης του συμβολαίου του οχήματος ΚΗΗ 4845 (Καραγιάννη Ανδρομάχη).
8. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης ανανέωσης του συμβολαίου κατά παντός κινδύνου εγκαταστ. Μηχαν. Εξοπλ. του ΜΕ 118930 (Καραγιάννη Ανδρομάχη).
9. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης ανανέωσης του συμβολαίου του οχήματος ΚΗΗ 4846 (Καραγιάννη Ανδρομάχη).
10. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης ανανέωσης του συμβολαίου κλάδου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων ΜΕ 118930 (Καραγιάννη Ανδρομάχη).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP