Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 16/6/20

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 16η του μηνός Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).:
1.Έγκριση των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του καταστήματος Α-2 της αγοράς Χονδρικού Εμπορίου
2.Έγκριση 1ου Πρακτικού Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων(δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών) & 2ου Πρακτικού Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων κατόπιν ανοίγματος των οικονομικών προσφορών του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜου Χαλκιδεων” προϋπολογισμού 470.740,48 € με Φ.Π.Α.
3.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την μίσθωση μηχανημάτων Τεχνικών Εγκαταστάσεων,Πολιτικής Προστασίας & της Γεωτεχνικής Υπηρεσίας , προϋπολογισμού 294.661,40 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2020 και καθορισμού των όρων διακήρυξης.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP