Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 17/7/2019

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 17η του μηνός Iουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί έγκρισης πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 82854 αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής-Οικονομικής προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου του έργου <Αποκατάσταση μανδρότοιχου περίφραξης του Κοιμητηρίου Αγ. Ιωάννη Χαλκίδας>

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP