Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 19/12/2023

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2023

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Ληλαντίων & Μεγασθένους στη Χαλκίδα), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, και γ) το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού Αξιολόγησης για τον ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (tablets για wallet, H/Y και εκτυπωτές) εκσυγχρονισμού ΚΕΠ Δήμου Χαλκιδέων” σύμφωνα με το εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0», απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 250/01-08-2023.

2. Περί έγκρισης 1ου & 2ου Πρακτικού Αξιολόγησης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού για 2 έτη”, εκτιμώμενης αξίας 2.053.986,72 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.», σύμφωνα με την 294/2023 απόφαση Ο.Ε.
3. Περί έγκρισης 1ου & 2ου Πρακτικού Αξιολόγησης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων – ειδών καθαριότητας – ευπρεπισμού και εργαλείων καθαρισμού του Δήμου Χαλκιδέων & των Νομικών Προσώπων αυτού Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ., Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ και των μονάδων της Α΄ Βάθμιας, & της Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 2023-2024-2025», εκτιμώμενης αξίας 790.230,49 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, σύμφωνα με την 295/2023 απόφαση Ο.Ε.

4. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για τις «Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Χαλκιδέων για το έτος 2024 και για το χρονικό διάστημα 4 μηνών» και καθορισμού των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

5. Περί έγκρισης μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης του έργου «Αντικατάσταση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων».

6. Περί έγκρισης μη άσκησης ενδίκων μέσων κατά της διαταγής πληρωμής 249/2023 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

7. Περί έγκρισης εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς.

8. Περί έγκρισης γνωμοδότησης ενδοδικαστικού συμβιβασμού επί της αγωγής της ΟΕ με την επωνυμία «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά του Δήμου Χαλκιδέων με αριθμ. κατ. ΑΓ82/17-02-2023.

9. Περί έγκρισης γνωμοδότησης ενδοδικαστικού συμβιβασμού επί της αγωγής της ΟΕ με την επωνυμία «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά του Δήμου Χαλκιδέων με αριθμ. κατ. ΑΓ83/17-02-2023.

10. Περί έγκρισης γνωμοδότησης ενδοδικαστικού συμβιβασμού επί της αγωγής της ΟΕ με την επωνυμία «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά του Δήμου Χαλκιδέων με αριθμ. κατ. ΑΓ84/17-02-2023.

11. Περί έγκρισης παροχής εξουσιοδότησης σε νομικό σύμβουλο (3 υποθέσεις).

Η Πρόεδρος της Ο.Ε.
ΕΛΕΝΗ Σ. ΒΑΚΑ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP