Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 19/6/2019

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 19η του μηνός Iουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση Πρακτικού Νο1 (Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνικά-Οικονομικές προσφορές) για την ανάθεση των συμβάσεων (Προμηθειών, Γενικών Υπηρεσιών, Μισθώσεων Μηχανημάτων) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με τίτλο: «Προμήθεια διαφόρων υλικών λόγω κατεπείγουσας ανάγκης στην Δ.Ε. Χαλκίδας», προϋπολογισμού 41.567,28 Ευρώ με ΦΠΑ.
2. Έγκριση 3ου Πρακτικού (δικαιολογητικά κατακύρωσης) του διεθνή ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: “Παροχή υπηρεσιών και προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου Χαλκιδέων, από εξειδικευμένα εξωτερικά συνεργεία και το δημοτικό συνεργείο με Συμφωνία Πλαίσιο για δύο (2) έτη, προϋπολογισμού 1.000.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ”.
3. Περί προέγκρισης έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Δ’ Τριμήνου οικ. έτους 2018.
4. Περί προέγκρισης έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Α’ Τριμήνου οικ. έτους 2019.
5. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων στους Αγίου Αναργύρους Χαλκίδας.
6. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής αρ. 5/2019. (Διομήδης Τσομώκος)
7. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής αρ. 3/2019. (Αγάπη Βελισσαρίου)
8. Παροχή εξουσιοδότησης στους νομικούς Συμβούλους του Δήμου. (7 υποθέσεις)

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP