Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 21/2/2020

Νέα, Συνεδριάσεις / Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2020

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 21η του μηνός Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).
1. Απαλλαγή δικηγόρων από άσκηση παρέμβασης
2. Περί παροχή εξουσιοδότησης στους νομικούς συμβούλους για άσκηση ενδίκων βοηθημάτων

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP