Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 21/7/2020

Νέα, Συνεδριάσεις, Χωρίς κατηγορία / Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2020

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 21η του μηνός Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018):

1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την Προμήθεια Φυτικού Υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου μας, προϋπολογισμού 32.004,83 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2020 και καθορισμός των όρων διακήρυξης.
2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την Προμήθεια Αρδευτικού Υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου μας, προϋπολογισμού 34.999,82 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2020 και καθορισμός των όρων διακήρυξης.
3. Έγκριση Πρακτικού Νο2 της δημοπρασίας του έργου: «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΗΔΩΝΑΣ» (ΠΔΕ 2018,ΣΑΕ 055/ΚΩΔ.2003ΣΕ05500005) (Κ.Α. Εσόδου 1327.0039)».
4. Έγκριση παράτασης για την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, “ΓΛΥΚΑΣ ΕΠΕ”, της υπηρεσίας με τίτλο: <Εργασίες συντήρησης πρασίνου για το έτος 2020>.
5. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ15/2020 (Διομήδης Τσομώκος).
6. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: <Κατασκευή επικλινών τσιμεντοστρώσεων και δρόμων με κυβόλιθους>.
7. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 39/2020 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. που αφορά την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δημοτικού Οργανισμού Παιδείας, Προστασίας και Αλληλεγγύης Χαλκίδας.
8. Διαγραφή βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου που αφορά τη μετατροπή της Εισφοράς γης σε χρήμα.
9. Κατάρτιση και σύνταξη των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση των καταστημάτων Α1,Α3, Α4, Α5, Α6, Α7 της Αγοράς Χονδρικού Εμπορίου.
10. Αποδοχή δωρεάς κλειστού φορτηγού.
11. Διαγραφή βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου που αφορά Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP