Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 24/9/2019

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2019

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 24η του μηνός Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).

1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την διενέργεια Διεθνή Ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια σάκων απορριμμάτων, ειδών καθαριότητας – ευπρεπισμού και εργαλείων του Δήμου Χαλκιδέων, των Νομικών Προσώπων αυτού Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ., Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. & των Μονάδων της Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & της Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ εκπαίδευσης για τα έτη 2019-2020, προϋπολογισμού 358.533,26 ευρώ με ΦΠΑ.
2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την διενέργεια Συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια φυτικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων για το έτος 2019, προϋπολογισμού 41.500,00 ευρώ με ΦΠΑ.
3. Περί αποδοχής δωρεάς ενός (1) πίνακα ζωγραφικής από την κα Αθηνά Παπαποστόλου.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP