Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 26/6/2009

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 26η του μηνός Iουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Παροχή εξουσιοδότησης στους νομικούς Συμβούλους του Δήμου. (2 υποθέσεις)
2. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης μετατόπισης στύλου ΟΤΕ λόγω διάνοιξης δρόμου στη Δροσιά Χαλκίδας.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP