Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 3/1/2020

Νέα, Συνεδριάσεις / Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2019

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 3η του μηνός Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).

1. Έγκριση της υπ. αρ. 18/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Α.Ε. Εκμετάλλευσης Περιουσίας Χαλκίδας <Δ.Α.Ε.ΠΕ.Χ. Α.Ε.> που αφορά την ψήφιση και έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 της Δημοτικής Α.Ε..
2. Παραίτηση από δικόγραφα (4 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP