Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 3/7/2019

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2019

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 3η του μηνός Iουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ.Κ. ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ της πράξης ‘Βελτίωση προσβασιμότητας Αγροτικής οδού Τ.Κ Λουκισίων, Δ.Ε Ανθηδώνος Δήμου Χαλκιδέων’».
2. Παροχή εξουσιοδότησης στους νομικούς Συμβούλους του Δήμου.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP