Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 7/8/2019

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2019

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 7η του μηνός Aυγούστου 2019, ημέρα Tετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση πρακτικού (ματαίωση διαδικασίας) του ηλεκτρονικού ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ:73678 με τίτλο <ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ >
2. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής αρ. Β 34/2019 και του συμπληρωματικού Α8/2019. (Δημήτριος Κολούτσος)
3. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής αρ. 6/2019. (Ανδρομάχη Καραγιάννη)
4. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής αρ. 11/2019. (Ανδρομάχη Καραγιάννη)
5. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής αρ. 12/2019. (Ανδρομάχη Καραγιάννη)
6. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής αρ. 13/2019. (Ανδρομάχη Καραγιάννη)
7. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής αρ. 14/2019. (Ανδρομάχη Καραγιάννη)
8. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής αρ. 15/2019. (Ανδρομάχη Καραγιάννη)
9. Παροχή εξουσιοδότησης στους νομικούς Συμβούλους του Δήμου. (3 υποθέσεις)

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP