Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 18-5-2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 18η του μηνός Μαΐου έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
1. Περί έγκρισης αίτησης Αικατερίνης Τζάρα για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση ικριωμάτων.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP