Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 21/12/2016

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 21η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
1. Πρόταση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Λαμψάκου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων Γ27 και Γ28. (από αναβολή)
2. Περί έγκρισης τελικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Αθ. Διάκου.
3. Περί έγκρισης αίτησης κ. Τουλούμη Δημητρίου χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου (για τοποθέτηση ικριωμάτων).
4. Περί έγκρισης αίτησης κ. Τσέργα Ζαχαρούλας-Λίνας για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου (για τοποθέτηση ικριωμάτων).
5. Περί έγκρισης αίτησης κ. Μούντριχα Μιχαήλ για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου (για τοποθέτηση ικριωμάτων).
6. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΑΦEΣΤΙΑΣΗ DODOS I.K.E.).
7. Περί έγκρισης αίτησης Τζώρτζη Κωστούλας για απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP