Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 26/4/2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

Δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 26η του μηνός Απριλίου έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί έγκρισης αίτησης Βασιλικής Χατζηαλέξη για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
2. Περί έγκρισης αίτησης Εμμανουέλας Σμπιλίρη για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
3. Περί καθορισμού χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ στο Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών στην πόλη του Βασιλικού
4. Περί έγκρισης 4ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης “Πολεοδομική Μελέτη Αναθεώρησης-Πράξη Εφαρμογής Μελέτης Αναθεώρησης, σε τμήματα του σχεδίου πόλεως Συνοικίας Η Χαλκίδας”
5. Περί αλλαγή οδών λειτουργίας λαϊκής αγοράς στη Δημοτική Κοινότητα Βαθέος Αυλίδας

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP