Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 27/6/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 22 Ιούνιος 2018

Δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 27η του μηνός Ιουνίου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί ανάκλησης άδειας λειτουργίας και προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κατσιάβας Δημήτριος).
2. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερο (Ζήσης Νικόλαος).
3. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερο (Καραντάκη Σταματία).
4. Περί έγκρισης αίτησης για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στο Λευκαντί της Δ.Κ. Βασιλικού για πώληση παραδοσιακών προϊόντων (Βασιλική Μάρκου).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP