Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 27/7/2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 27η του μηνός Iουλίου έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
1. Περί έγκρισης θέσεων υπαίθριας διαφήμισης στο Δήμο Χαλκιδέων.
2. Περί έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου και τοποθέτησης ρυθμιστικής σήμανσης επί των οδών Ηρακλή Γαζέπη και Αρεθούσης
3. Περί έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου και τοποθέτησης ρυθμιστικής σήμανσης επί της οδού Στύρων.
4. Περί έγκρισης αίτησης KALLDANI TANO για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου σε περίπτερο.
5. Περί έγκρισης αίτησης ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ ΙΩΑΚΕΙΜ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου σε περίπτερο.
6. Περί έγκρισης αίτησης ΒΕΛΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου σε περίπτερο.
7. Περί έγκρισης αίτησης ΧΑΤΖΗΣΑΪΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου σε περίπτερο.
8. Περί έγκρισης αίτησης ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου σε περίπτερο.
9. Περί έγκρισης αίτησης ADREA KALLDANI για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου σε κατάστημα περίπτερο.
10. Περί έγκρισης αίτησης ΤΣΟΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP