Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 28-3-2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Πέμπτη, 22 Μάρτιος 2018

δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 28η του μηνός Μαρτίου έτους 2018, ημέρα Tετάρτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας καταστήματος λόγω στέρησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας (Λουκάς Κων/νος).
2. Περί ανάκλησης άδειας λειτουργίας και προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας καταστήματος (Αφοί Ηλιάδη Ο.Ε.).
3. Περί χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στα πλαίσια κατασκευής του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGA) ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ», «Α/Κ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ».
4. Περί χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στα πλαίσια κατασκευής του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGA) ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ», «Α/Κ ΜΟΡΦΑΣ».
5. Περί χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στα πλαίσια κατασκευής του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGA) ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ», «Α/Κ ΦΑΡΟΥ».
6. Περί άδειας κοπής πεύκου στην οδό Οιχαλίας, έξω από το 2ο Δημ. Σχολείο Χαλκίδας.
7. Περί άδειας κοπής λεύκας στην οδό Κερκύρας 1, στην Λιανή Άμμο Χαλκίδας.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP