Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 31-5-2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 31η του μηνός Μαΐου έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί αίτησης διάλυσης σύμβασης της μελέτης ¨Πολεοδόμηση της Επέκτασης Α’ Κατοικίας του Οικισμού της Παραλίας Αυλίδας Ν.Ευβοίας
2. Περί έγκρισης αίτησης Αθανασίας Μπιτζάκη για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση ικριωμάτων
3. Περί έγκρισης αίτησης Αλέξανδρου Σαμπάνη για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην οδό “Μαλαματίνα” στο Φάρο Αυλίδος
4. Περί έγκρισης αίτησης Αναστασίου Σαμπάνη για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην οδό “Μαλαματίνα” στο Φάρο Αυλίδος

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP