Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 8/8/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2018

Δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 8η του μηνός Αυγούστου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί ανάκλησης ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ. Δημητρίου Κατσιάβα
2. Περί έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου και τοποθέτησης ρυθμιστικής σήμανσης στον υπαίθριο σταθμό ιδιοκτησίας Δημητρίου Παπαπροκοπίου.
3. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση πρόσκαιρης άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για εκδήλωση.
4. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (LA MORENA EE)
5. Τροποποίηση της αριθ. 51/2018 απόφαση της Ε.Π.Ζ
6. Τροποποίηση της αριθ. 170/2018 απόφαση της Ε.Π.Ζ.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP