Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 11/9/20

Νέα, Συνεδριάσεις / Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2020

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χαλκιδέων, θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων 34 και Μεγασθένους, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12:00μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).
1. Έγκριση αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο στη Χαλκίδα (Μαρίνος Λεωνίδας).
2. Έγκριση αίτησης για χορήγηση άδειας πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην οδό Αβάντων 2, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ατελώς σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4688/2020 – ιδιοκτησίας Γεωργίου Ράζου.
3. Έγκριση αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση ικριωμάτων στην οδό Αρεθούσης 55 στη Χαλκίδα.
4. Έγκριση αίτησης για χορήγηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Αντωνίου Θεοχάρη 34 στη Χαλκίδα.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP