Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 13/10/2021

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021

Tακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χαλκιδέων, θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με α) την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 60400/3-10-2021 (ΦΕΚ Β΄4577/3-10-2021) ΚΥΑ και β) του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) και ισχύει, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις.
Σύμφωνα με τα παραπάνω η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί:

με φυσική παρουσία, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 10 της ανωτέρω αναφερόμενης ΚΥΑ, τηρουμένων των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων [απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού].
Παρακαλούμε οι παριστάμενοι να είναι εφοδιασμένοι, ανάλογα με την περίπτωση:

1) Με πιστοποιητικό εμβολιασμού, εφόσον είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται: α) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου και β) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση πλήρους κάλυψης-ανάρρωσης και εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.
ή
2) Με βεβαίωση από εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά, για αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών ή ελέγχου με την χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) προ σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη συνεδρίαση, εφόσον έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τις ανάγκες της Λαϊκής Αγοράς,
2. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με διακριτικό τίτλο «Κάτι Ψήνεται», ιδιοκτησίας Μουδατσάκη Σοφίας επί της Λ.Καραμανλή 65 στη Χαλκίδα,
3. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο για τοποθέτηση ψυγείων στην περιοχή Βούρκος Χαλκίδας έναντι του Τεχνικού Λυκείου Χαλκίδας, ιδιοκτησίας Τσομώκου Κωνσταντίνου,
4. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο για τοποθέτηση ψυγείων επί της οδού Ήρας 2 στη Χαλκίδα, έναντι της πλατείας στο Αλωνάκι Χαλκίδας, ιδιοκτησίας Στασινάκη Ζωής,
5. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο για τοποθέτηση ψυγείων, επί του πεζοδρόμου έμπροσθεν της Πλατείας Αγίου Νικολάου επί της οδού Αβάντων στη Χαλκίδα, ιδιοκτησίας CIMI (ΤΣΙΜΗ) NIKOLLA (ΝΙΚΟΛΑ),
6. Περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής καταστήματος λόγω αυθαίρετων κατασκευών,
7. Περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας καταστήματος λόγω στέρησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας (εξ αναβολής),
8. Περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας καταστήματος λόγω στέρησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας,
9. Περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας καταστήματος λόγω στέρησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας,
10. Περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας καταστήματος λόγω στέρησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας,
11. Περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας καταστήματος λόγω στέρησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας,
12. Περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας καταστήματος λόγω στέρησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας,
13. Περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας καταστήματος λόγω στέρησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας,

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP