Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 15/7/2020

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χαλκιδέων θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Tετάρτη 15 Ιουλίου 2020 και ώρα 13:00μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).
1. Έγκριση αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Χαλκίδα (οδός Βενιζέλου 50) με διακριτικό τίτλο “BONJOUR ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΟΕ” για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
2. Έγκριση αίτησης της Μαρίνας-Αικατερίνης Καραβά του Κων/νου για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση ικριωμάτων.
3. Έγκριση αίτησης του Αθλητικού Συλλόγου “ΕΡΜΗΛΙΟΣ” για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου στην παραλιακή περιοχή των Αλυκών Δροσιάς Χαλκίδας, για την διοργάνωση τουρνουά ποδοβόλεϊ.
4. Παραχώρηση δημοτικού χώρου στο ‘ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ’ για την υλοποίηση της 6ης Διεθνούς Πολιτιστικής Συνάντησης <Στις όχθες του Λήλαντα 2020’>.
5. Έγκριση αίτησης της Χατζηαντωνίου Ελισσάβετ για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τρίκυκλου ποδηλάτου.
6. Προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας καταστήματος λόγω αυθαίρετων κατασκευών.
7. Προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας καταστήματος λόγω αυθαίρετων κατασκευών.
8. Προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας καταστήματος λόγω αυθαίρετων κατασκευών.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP