Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 19/7/2023

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2023

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χαλκιδέων που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την παράταση ισχύος της με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24991/28-4-2023 (ΦΕΚ/Β΄/4401/7-7-2023) ΚΥΑ, γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 και δ) το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης νέου κανονισμού καθαριότητας,
2. Περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας επιχείρησης και σφράγισης καταστήματος και υπαιθρίου παρακείμενου χώρου της ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΣ Α.ΠΑΝ. ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Σ.ΙΩ. Ο.Ε., επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους και μερικής επεξεργασίας (οβελιστήριο – ψητοπωλείο- αναψυκτήριο- καφέ μπαρ- Βρυσακίων 2 Αρ. γνωστοπ.:1115198 ver3),
3. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος,
4. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,
5. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,
6. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,
7. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,
8. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,
9. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου (περίπτερο),
10. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου (περίπτερο),
11. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου (ικριώματα),

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP