Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 2/3/2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2022

Tακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χαλκιδέων που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022 και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με α) τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ ́76), β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.10343 (ΦΕΚ Β΄ 766) ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, από το Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00», γ) την εγκύκλιο με αρ.643/Α.Π.69472/24-9-2021 του ΥΠΕΣ, και δ) το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) και ισχύει προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις:
Παρακαλούμε οι παριστάμενοι να είναι εφοδιασμένοι, ανάλογα με την περίπτωση: Με πιστοποιητικό εμβολιασμού, που εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19 και στην περίπτωση που έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο, βεβαίωση από εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά, για αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών ή ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) προ σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη συνεδρίαση.
Πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται: α) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου και β) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση πλήρους κάλυψης-ανάρρωσης και εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Περί παρεμβάσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας της Λεωφόρου Γ.Παπανδρέου ύστερα από πρόταση του Ι.Ο.ΑΣ. (Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας) Πάνος Μυλωνάς για την κατασκευή μιας υποδειγματικής διάβασης πεζών με σύγχρονες προδιαγραφές καθώς και την τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης,
2. Περί έγκρισης χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης στο πλαίσιο κατασκευής του έργου «Νέα Υποδομή Χαλκίδα-Α/Κ Κονίστρες – Φ.Π. Στομίου»,
3. Περί χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
4. Περί ανάκλησης της υπ΄αριθμ. 137/2021 απόφασης της ΕΠΖ που αφορά απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων και έγκρισης εκ νέου,
5. Περί έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου και τοποθέτησης ρυθμιστικής σήμανσης,
6. Περί κατάργησης θέσης κενωθέντος περιπτέρου,
7. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου (περίπτερο),
8. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,
9. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,
10. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,
11. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,
12. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος,
13. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος,
14. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος,
15. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος,
16. Περί κοπής ουασιγκτόνιας στο Γυμνάσιο Κανήθου.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP