Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 2/8/2023

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2023

Tακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χαλκιδέων που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, τη 2α Αυγούστου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την υπ΄αριθμ. 39873/22-7-2023 απόφαση (ΦΕΚ/Β΄/4698/22-7-2023, γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 και δ) το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης νέου Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Χαλκιδέων (από αναβολή),
2. Περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για εργασίες αποκατάστασης τμήματος οδού Φαρμακίδου στο ύψος της οδού Κριεζώτη,
3. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου (περίπτερο),
4. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (από αναβολή),
5. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (από αναβολή),
6. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος Αμεα (από αναβολή),
7. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος Αμεα,
8. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος Αμεα,
9. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου για την πραγματοποίηση της 10ης Πανευβοϊκής γιορτής οικολογικής γεωργίας και χειροτεχνίας.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP