Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 2/9/2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Τρίτη, 30 Αυγούστου 2022

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χαλκιδέων, θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.44590/2022 (ΦΕΚ/Β΄/4088/30-7-2022) ΚΥΑ, γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 και δ) το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Περί έγκρισης Υψομετρικής μελέτης της οδού μεταξύ των Ο.Τ. 17 & 19 Σχεδίου Πόλης Δροσιάς του Δήμου Χαλκιδέων,
2. Περί εκδίκασης ένστασης κατά της υπ΄αρ.86/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκίδας σχετικά με την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 1230 Συνοικίας Η΄ Χαλκίδας, μετά από την αυτοδίκαιη άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας με ΚΑ 0803025,
3. Περί μονιμότητας μονοδρόμησης Παραλιακού μετώπου και καθέτων της Παραλίας Αυλίδας,
4. Περί ανάκλησης της υπ΄αριθμ. 118/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
5. Περί γνωμοδότησης απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων,
6. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα),
7. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα),
8. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα),
9. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα),
10. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα),
11. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα),
12. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα),
13. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου (περίπτερο),
14. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου (περίπτερο),
15. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου (περίπτερο),
16. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου (ικριώματα),
17. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP